ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ταυτότητα ιδιοκτήτη: HIOPOS SOLUTIONS, SL

Σπίτι: C/ Tramuntana, s/n, Pol. Industrial de Torrefarrera (25123-Lleida)

Τηλέφωνο: +34 973 751 533

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: rgpd@icg.es

Η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί νομική απαίτηση, αλλά θα είναι απαραίτητη εάν θέλετε να επισημοποιήσετε μια σύμβαση. Η αδυναμία παροχής των απαραίτητων δεδομένων για την εκτέλεσή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό ή ακόμη και μη επισημοποίηση.

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις:

Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, παρουσιάσεις ή μέσω των φορμών επικοινωνίας στις εταιρικές μας ιστοσελίδες όπως www.icg.es, www.hiopos.com ή www.portalrest.com για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις και υπηρεσίες για εταιρείες.

Όταν αγοράζετε ή πραγματοποιείτε σύμβαση για τις λύσεις ή τις υπηρεσίες μας απευθείας από εμάς.

Όταν, με την εξουσιοδότησή σας, το επαγγελματικό μας κανάλι διανομής και τα επίσημα SAT μας κοινοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αφού αγοράσουν οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας, συνάψουν υπηρεσίες, επισκευάσουν τις συσκευές μας ή επιλύσουν οποιοδήποτε είδος περιστατικού.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο στην HIOPOS SOLUTIONS έχουν σκοπό να διαχειριστούν τα αιτήματά σας, να σας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να σας κρατούν ενήμερους για όλες τις υπηρεσίες μας. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ICG, στο επαγγελματικό μας κανάλι διανομής και στα επίσημα SAT μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Για να απαντήσω στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας.

Για να σας προσφέρουμε υποστήριξη και τεχνική βοήθεια σε σχέση με τα προϊόντα μας.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των λύσεων και των υπηρεσιών μας.

Για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις, τις προσφορές και τις προωθήσεις μας...

Για επικοινωνιακούς σκοπούς όπως η αποστολή ενημερωμένων ειδήσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου ICG.

Για το κάλεσμα σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε όπως συνέδρια, παρουσιάσεις προϊόντων, συμμετοχή σε εκθέσεις...

Να συμμορφωνόμαστε νομικά με την επιχειρηματική μας σχέση.

Τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, που παράγει νομικά αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ;

Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα, email...

Χρήση του ιστότοπου: πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω cookies.

Εμπορικά και φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση εδραιωμένης εμπορικής σχέσης.

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω βασίζεται στη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει. Ωστόσο, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί η μεταξύ μας εμπορική σχέση. Μπορείτε να αποσύρετε την εν λόγω συγκατάθεση στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση rgpd@icg.es

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε:

Η αρμόδια αρχή εάν ζητηθεί.

Τράπεζες και χρηματοοικονομικοί φορείς για τη συλλογή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Άλλες εταιρείες του ομίλου για σκοπούς εσωτερικής διοίκησης και διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών με σύμβαση.

Στο επαγγελματικό κανάλι του Ομίλου ICG προκειμένου να ανταποκριθεί σε ερωτήματα και αιτήματα, να προσφέρει υποστήριξη και τεχνική βοήθεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση «rgpd@icg.es».

Τα δικαιώματα αυτά ρυθμίζονται στα άρθρα 15 έως 22 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (RGPD) και στον Οργανικό Νόμο 03/2018, της 5ης Δεκεμβρίου , Προστασία του Προσωπικά Δεδομένα και εγγύηση ψηφιακών δικαιωμάτων (LOPD), στα άρθρα 12 έως 18 του.

Συνοψίζονται σε:

Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα λήψης επιβεβαίωσης για το εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία, την προέλευση και το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων, την αναμενόμενη περίοδο διατήρησής τους ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της, η ύπαρξη του δικαιώματος αίτησης διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή ο περιορισμός ή η αντίθεση της επεξεργασίας και το δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε εποπτική αρχή.

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα λήψης της διαγραφής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για την εκπλήρωση αποστολής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημοσίων εξουσιών που ανατίθενται ο υπεύθυνος της θεραπείας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς και για τη διατύπωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της θεραπείας

→ Δικαίωμα περιορισμού της θεραπείας όταν:

→ Ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την ακρίβεια των στοιχείων, σε διάστημα που επιτρέπει την επαλήθευση τους.

→ Η μεταχείριση είναι παράνομη και ο ενδιαφερόμενος αντιτίθεται στη διαγραφή και ζητά τον περιορισμό της χρήσης του.

→ Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ο ενδιαφερόμενος τα χρειάζεται για τη διατύπωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.

→ Ο ενδιαφερόμενος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία, ενώ επαληθεύεται αν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου υπερισχύουν αυτών του ενδιαφερομένου.

Μετά την επίτευξη του περιορισμού της θεραπείας, αίρεται το δικαίωμα ενημέρωσης πριν από τον εν λόγω περιορισμό.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα αντίρρησης

Δικαίωμα αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του ενδιαφερόμενου μέρους ή για τη διατύπωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.

Νόμος στο προφίλ

Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σε αυτόν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα ειδοποίησης για παραβιάσεις ασφάλειας

Δικαίωμα ειδοποίησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Περιγράφοντας, με σαφή και απλή γλώσσα, τη φύση της παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων, τις πιθανές συνέπειές της, τα μέτρα που ελήφθησαν και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Πέραν των δικαιωμάτων που αναφέρονται, σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων και να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που δόθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. ειδοποιώντας τον Αντιπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων μέσω του παρεχόμενου email.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποθέτοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη περιηγούνται στον ιστότοπο, ως «δυνητικοί πελάτες», τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για μια περίοδο πέντε ετών από την πρώτη επαφή, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος μας ειδοποιήσει για την άσκηση των δικαιωμάτων του, που αναφέρονται παραπάνω.

Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε την έγκυρη διεύθυνση email σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε το τηλέφωνό σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε την πόλη σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε τη χώρα σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε την εταιρεία σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε την επιχείρησή σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε ένα θέμα.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμά σας.

Πρέπει να συμφωνήσετε πριν στείλετε.