Ονομα οντότητας: HIOPOS SOLUTIONS, SL

NIF: B-25842915

Στοιχεία εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο: Registro Mercantil de Lleida, tomo 1.548, Folio 167, hoja: L-31376.

Διεύθυνση της οντότητας: C/ Tramuntana, s/n. Pol. Industrial de Torrefarrera (25123 – Lleida)

Επικοινωνία E-Mail: comercial@hiopos.com

Τηλέφωνο: 973 751 533

Οροι και Προϋποθέσεις

Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή ή αποθήκευση του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της HIOPOS, εκτός σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Η HIOPOS σάς εξουσιοδοτεί να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες HIOPOS στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ή να εκτυπώνετε αντίγραφα αποσπασμάτων από τέτοιες σελίδες αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και όχι για διανομή, εκτός εάν έχετε τη γραπτή άδεια της HIOPOS. Κάθε ένα από τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του επιτρέπεται για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Η HIOPOS είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων για το τεχνικό υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγράφων, βίντεο...). Η διανομή του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε αυτό απαγορεύεται.

Αυτό το υλικό προορίζεται για αποκλειστική χρήση από επίσημους και εξουσιοδοτημένους διανομείς SATS. Ο εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από εσάς του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας μπορεί να οδηγήσει στην κίνηση νομικής αγωγής εναντίον σας.

Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε είδος ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, ενημερώστε μας μέσω email στη διεύθυνση: comercial@hiopos.com.

Η HIOPOS δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα. Η HIOPOS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τις σελίδες ή να αποσύρει την πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Η HIOPOS δεν θα φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, μετρήσιμες ή αποθετικές ζημιές, διαφυγόντα κέρδη ή διακοπή της επιχείρησης, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και αν η HIOPOS έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Για ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών, το HIOPOS μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους ή διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Με την πρόσβαση στους εν λόγω ιστότοπους αποδέχεστε ότι το HIOPOS δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο του εν λόγω ιστότοπου.

Σε περίπτωση που η συνδεδεμένη δραστηριότητα ή πληροφορίες μπορεί να είναι παράνομες ή να βλάψουν την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα τρίτων, θα ενημερωθούμε για αυτήν την περίσταση, ώστε η HIOPOS να ενεργήσει με τη δέουσα επιμέλεια για να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τη σύνδεση.

Επιπλέον, οι σύνδεσμοι σε ιστότοπους που δεν ανήκουν στην HIOPOS δεν υποδηλώνουν ότι η HIOPOS εγκρίνει τον ιστότοπο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τις δηλώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω ιστότοπο.

Σε περίπτωση αποστολής υλικού σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας μέσω email ή μέσω των ιστοσελίδων του HIOPOS, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

→ Το υλικό δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο που είναι παράνομο ή άλλως ακατάλληλο για δημοσίευση.

→ Θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για να εντοπίσετε και να αφαιρέσετε τυχόν ιούς ή άλλα μολυσματικά ή καταστροφικά στοιχεία πριν υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό.

→ Θα στείλετε μόνο υλικό που είναι ιδιοκτησία σας ή στο οποίο εσείς. έχει το δικαίωμα να το διαθέτει. Με την αποστολή, εσείς. Συμφωνείτε ότι η HIOPOS μπορεί να δημοσιεύσει το υλικό δωρεάν ή/και να ενσωματώσει το υλικό ή οποιαδήποτε έννοια που περιγράφεται σε αυτό στα προϊόντα μας χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους της HIOPOS.

→ Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία νομική ενέργεια κατά της HIOPOS σε σχέση με το υλικό που μας στείλατε και συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε σε περίπτωση που τρίτα μέρη κινηθούν νομικά εναντίον μας σε σχέση με το υλικό που μας στείλατε, ως αποτέλεσμα μη -συμμόρφωση των προηγούμενων προβλέψεων.

Το HIOPOS είναι σήμα κατατεθέν της ICG SL. Οι ονομασίες προϊόντων HIOPOS είναι μάρκες προϊόντων ή σήματα κατατεθέντα της ICG, SL. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα προϊόντων ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ως παραχωρώντας σιωπηρά, με estoppel ή άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της HIOPOS ή του μέρους που κατέχει τις εν λόγω επωνυμίες.

Επικοινωνία

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε την έγκυρη διεύθυνση email σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε το τηλέφωνό σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε την πόλη σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε τη χώρα σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε την εταιρεία σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε την επιχείρησή σας.
Το δικαίωμα αυτό.
Εισαγάγετε ένα θέμα.
Το δικαίωμα αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμά σας.

Πρέπει να συμφωνήσετε πριν στείλετε.